Beleggingsadvies

Verzekeraars kijken steeds meer naar hun kosten. Onze ervaring is dat opschoning van de beleggingsportefeuille al snel leidt tot tonnen aan besparingen. Daarbij moet dan bijvoorbeeld gedacht worden aan het herstructureren van de vastrentende waarden portefeuille en de vaak daarbij aangehouden swap portefeuille.
Onze kennis over beleggingsportefeuille constructies, derivaten en het prijzen van opties is state of the art. U krijgt advies op topniveau. We kunnen u begeleiden tot en met de aankoop van de stukken. Onze customer solutions zijn gericht op het zo efficient mogelijk sturen van uw beleggingsportefeuille, zodat de daaruit voortvloeiende risico’s passen bij de risk appetite en de daaraan gelieerde mandaten van uw bedrijf. We hebben daartoe een aparte dochter opgericht namelijk Kleynen Derivatives, die beschikt over een AFM-vergunning, om u tot in detail te helpen bij het inrichten en/of herstructureren van uw beleggingsportefeuille.