Verzekeraars

Nieuwe Europese regelgeving (Solvency II) zorgt ervoor dat de Verzekeringsmaatschappijen op nieuwe – marktconforme – grondslagen moet gaan sturen en rapporteren. Het sturen daarop is geen sinecure. Het probleem ligt daarbij op een vijftal vlakken: 1) het modelleren van de verplichtingen op een zodanige wijze dat snel inzicht in de financiële positie verkregen kan worden, 2) het waarderen van de optionaliteiten die aan de verzekeringsverplichtingen verbonden zijn, 3) het bepalen van een passende benchmark voor de verplichtingen, 4) het opzetten van een limietstructuur en 5) het formuleren van kaders voor het dividendbeleid. Op deze vlakken hebben wij baanbrekend werk verricht. Dit heeft geleid tot een volledig op Solvency II gebaseerd risicomanagementsysteem dat ook daadwerkelijk in de praktijk geïmplementeerd is.