Big Data: buzzwoord of dé toekomst?

In onze laatste blog verwezen we al naar het zesdelig schema van McKinsey voor het ontwikkelen van de Digital Insurer. Eén van de onderdelen gaat over het verwerven en analyseren van data. ‘Big Data’ is misschien wel een populair buzzwoord, maar ook de digitale verzekeraar van de toekomst zal er niet onderuit komen data-analyse op te nemen in haar business model. De mogelijkheden zijn legio; een aantal voorbeelden:

  • Klantspecifieke gegevens, verworven via social media en mobiele apparaten, kunnen worden vertaald in een persoonlijke premie, aangepast aan het risiconiveau.
  • Het valideren van of zelfs het indienen van claims zou tot het verleden kunnen behoren. Aan de hand van fraude detectie analyse software en het herkennen van het plaatsvinden van een verzekerde gebeurtenis, kan er eerlijk en direct worden uitbetaald door de digitale verzekeraar.
  • Verzekeringsproducten kunnen op het juiste moment worden aangeboden aan specifieke klanten. Via social media kan bijvoorbeeld worden gemonitord wanneer bepaalde levensgebeurtenissen zich voordoen, waarbij verzekeringsproducten nuttig kunnen zijn.

Dit klinkt momenteel wellicht nog als toekomstmuziek, maar gezien de ontwikkelingen in andere bedrijfstakken, is het slechts een kwestie van tijd voordat dit soort zaken standaard zijn in de verzekeringswereld. Natuurlijk is er ook binnen Hi There een plaats weggelegd voor Big Data. We zijn momenteel aan het analyseren waarop we de nadruk willen leggen en hoe we data-analyse kunnen uitbuiten om klanten in de toekomst maximaal van dienst te kunnen zijn.

Ons grote voorrecht

Hi There, onze digitale verzekeraar krijgt steeds meer vorm. Waar we bij de ontwikkeling veel plezier aan hebben gehad en nog steeds hebben, is onderstaand schema, afkomstig uit een publicatie van McKinsey (The Making of a Digital Insurer). In dit schema worden zes deelgebieden benoemd. Het voordeel van een startup zoals Hi There ligt met name in de wendbaarheid en toewijding. Een digitale verzekeraar ontwikkelen gaat over samenwerken, het indien nodig snel aanpassen van aanpak, nadenken over hoe je je klanten nog beter en persoonlijker kunt servicen en hoe je je data gebruikt om maar een paar zaken te noemen. Ons grootste voordeel, in het schema van McKinsey, ligt op het gebied van Technology. Wij zijn helemaal vanaf nul begonnen en hoefden geen bestaande, verouderde systemen in de lucht te houden. We kunnen daarom op basis van de nieuwste inzichten en op basis van de meest recente wet- en regelgeving bouwen aan een verzekeraar. Een privilege dat maar voor een enkeling is weggelegd.
mckinsey